Brankári
Simon
Hanovec
Samuel
Chaban
Tomáš
Juhás
Obrancovia
Kristián
Popelka
Jozef
Trnovec
Peter
Chalúpka
Matej
Šupej
Jakub
Kasák
Lukáš
Špánik
Martin
Chodelka
Róbert
Charbuliak
Lukáš
Štaffen
Daniel
Pecko
Denis
Tkáčik
Michael
Kostolný
Dušan
Ďuratný
Peter
Podhradský
Jakub
Papuča
Peter
Belanec
Andrej
Krajiček
Záložníci
Adam
Dzirbík
Lukáš
Martoník
Tomáš
Mára
Matej
Halama
Pavol
Trnka
Ján
Matta
Jaroslav
Hlucháň
Dominik
Gašperec
Jozef
Šramo
Jakub
Polóni
Sebastián
Lazar
Útočníci
Juraj
Stalmašek
Radoslav
Mičica
Peter
Moravčík
Lukáš
Síkora
Richard
Surma
Lukáš
Sulovský
Tomáš
Kincl