Brankári
Emanuel
Výrostko
Šimon
Hanuliak
Maximilián
Kakus
Samuel
Lonc
Patrik
Masár
Obrancovia
Martin
Šramo
Michal
Macák
Branislav
Trnka
Tobiáš
Chebeň
Martin
Mariniak
Záložníci
Marek
Hanuliak
Michal
Vavrica
Tobias
Velický
Michal
Šumský
Sebastian
Gamboš
Tomáš
Gajdula
Michal
Paška
Mário
Martoník
Marián
HOFERICA
Pavol
Meliš
Útočníci
Sebastián
Jalovičár
Pavol
Vavrica
Fedor
Kállay
Jakub
Balla
Rafael
Výrostko